SYSTEMY

INFORMATYCZNE

aktualności oferta kontakt home

:: SOFTWARE

 


Skrócone zasady licencjonowania MOLP.


 1. Licencjobiorcą może być wyłącznie podmiot gospodarczy, nigdy osoba fizyczna.
 2. Sprzedaż licencji prowadzona jest w dwóch opcjach: Bussines i Volume.
 3. Produkty sprzedawane w opcji Bussines nie mają okreslonej kategorii (NL - no level) i przypisanej wartości punktowej.
 4. Do dokonania pierwszego zakupu w opcji Bussines wystarczy zamówić 5 dowolnych licencji.
 5. Powtórnego zakupu w opcji Bussines można dokonać zamawiając już 1 licencję.
 6. Produkty w opcji Volume mają przypisaną kategorię (aplikacje, systemy lub serwery) i wartość punktową.
 7. Pierwszy zakup w opcji Volume jest możliwy przy zakupie oprogramowania z tej samej kategorii o wartości przekraczającej 150 pkt.
 8. Powtórnego zakupu w opcji Volume można dokonać zamawiając już 1 licencję i podając numer autoryzacyjny zakupionej wcześniej licencji.
 9. Opcja Volume posiada 2 poziomy: B (150-499 pkt.) i C (500 pkt. i więcej).
 10. Prawo do zakupu na tym samym poziomie cenowym przysługuje przez okres 2 lat od dnia pierwszego zakupu
 11. Klient musi nabyć legalnie wersję instalacyjną oprogramowania (pełną paczkę bądź disk kit). Licencja MOLP nie zawiera dokumentacji ani dysków instalacyjnych.
 12. Instytucje edukacyjne korzystają ze specjalnego poziomu edukacyjnego AE (tylko w opcji Bussines).
 13. Licencjobiorca zamiast oprogramowania określonego w licencji może posługiwać się kopią dowolnej wcześniejszej wersji tego samego oprogramowania.
 14. Licencobiorca może posługiwać się kopią tego samego oprogramowania w innym języku, o ile szacunkowa cena detaliczna programu w innej wersji językowej jest niższa.
 15. Termin realizacji max. 2 tygodnie na licencje, z nośnikami do 4 tygodni jeśli produkt jest rzadko spotykany
 16. Ceny przeliczane z wg kursu średniego NBP z dnia sprzedaży, lub wg kursu celnego przyjęcia licencji na magazyn AB, jeśli ten jest wyższy.
Tabela poziomów cenowych:
Poziomy Licencje/punkty
Bussines od 5 licencji dowolnej kategorii (pierwszy zakup) - powtórny zakup od 1 licencji dowolnej kategorii
Volume B 150-499 pkt w odpowiedniej kategorii
Volume C 500+ pkt w odpowiedniej kategorii


Przykładowe punktowanie licencji:
Oprogramowanie Ilość punktów
MS Office 2
MS Word i inne pojenyńcze aplikacje 1
MS Windows 9x upg. 2
MS Windows NT Wkst/2000 Prof. 2
MS Windows NT/2000 Server 15
MS Exchange Server 15

Przewodnik po polityce licencyjnej Microsoft (1,68 Mb).

zadaj pytanie naszym specjalistom ----->  biuro@univa.pl

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub komentarze do tej strony piszcie na adres: biuro@univa.pl .
Copyright © 2000 UNIVA - Systemy Informatyczne

PL 92-547 Łódź, ul. Beli Bartoka 24/93   tel. (+48 42) 649 24 30, fax (+48 42) 649 19 10, mobil +48 601 286844