SYSTEMY

INFORMATYCZNE

aktualności oferta kontakt home

:: SOFTWARE

systemy operacyjne
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
SERWERY
MS Windows Serwer 2000/2003
MS Windows Serwer SBS 2000/2003

 

UNIVA do swoich komputerów może zaproponować większość systemów operacyjnych, w tym najpopularniejsze obecnie Microsoft(r) Windows NT i Windows 98, 2000 oraz XP.

 

SERWERY:

Osobną grupę systemów operacyjnych stanowią serwerowe produkty Microsoftu z rodziny MS Serwer. Możemy się pochwalić udanymi wdrożeniami systemów MS Serwer 2000 oraz MS SBS 2000.

 

 


Dlaczego MS WINDOWS SERWER ?

Opis
 

System Windows Server 2003 Standard Edition został opracowany z myślą o małych organizacjach i wydziałach organizacji. Oferuje on rozwiązania w zakresie inteligentnego udostępniania plików i drukarek, bezpiecznych połączeń internetowych, scentralizowanego rozmieszczania aplikacji oraz zacieśniania współpracy między pracownikami, partnerami i klientami. Zapewnia także wysoki poziom niezawodności, skalowalności oraz zabezpieczeń.

Unikatowe funkcje wersji Standard Edition
 • W systemie Windows Server 2003 Standard Edition zastosowano najlepsze technologie z systemu Windows 2000 Server, które są teraz jeszcze łatwiejsze w instalacji, zarządzaniu i obsłudze.
 • W rezultacie otrzymano bardzo wydajny, bezpieczny i niezawodny system operacyjny, który jest gotowy do użytku od razu po nabyciu oraz zapewnia dużą dostępność i skalowalność.
 • System Windows Server 2003 Standard Edition oferuje następujące możliwości:
 • Zaawansowane funkcje sieciowe (np. Usługa uwierzytelniania internetowego, mostek sieciowy, Udostępnianie połączenia internetowego)
 • Obsługa symetrycznego wieloprocesorowego przetwarzania danych (do 4 procesorów)
 • Obsługa 4 GB pamięci RAM
 • Najwyższy poziom dostępności i skalowalności zapewniają wersje Enterprise Edition i Datacenter Edition.
Niezawodność
  Prowadzenie działalności w oparciu o najbardziej niezawodny serwerowy system operacyjny z dotychczas wyprodukowanych przez firmę Microsoft

  Obecnie przedsiębiorstwa oczekują najwyższej jakości w dziedzinie rozwiązań biznesowych. Interesują je tylko systemy, które zawsze funkcjonują i są zawsze dostępne, a także oferują poziom bezpieczeństwa zgodny z aktualnymi standardami. System Windows Server 2003 Standard Edition oferuje nowe funkcje i udoskonalenia, dzięki którym jest on najbardziej niezawodnym serwerowym systemem operacyjnym dla małych firm i wydziałów z opracowanych dotychczas przez firmę Microsoft.

  Zastosowano w nim i usprawniono wiele technologii wprowadzonych już w systemie Windows 2000 Server, na przykład obsługę kart inteligentnych, ograniczenia przepustowości i standardu Plug nad Play. Wprowadzono także wiele nowych technologii, takich jak aparat plików wykonywalnych języka wspólnego, który umożliwia zabezpieczenie sieci przez błędnym lub niebezpiecznym kodem. Dodatkowo poprawiono funkcje zabezpieczeń w ramach Internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0, infrastruktury kluczy publicznych (PKI) i obsługi protokołu Kerberos.

  Usługa Active Directory jest teraz jeszcze szybsza i wydajniejsza - nawet w przypadku połączeń w zawodnych sieciach rozległych (WAN). Osiągnięto to dzięki sprawniejszej synchronizacji i replikacji oraz buforowaniu poświadczeń w kontrolerach domen poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa.
Wydajność
  Usprawnianie komunikacji i współpracy między pracownikami firmy

  Firmy korzystają z technologii informatycznych w celu poprawienia swojej wydajności. Dotyczy to wydajności całego personelu - od pracowników, którzy potrzebują efektywnych i łatwych w obsłudze narzędzi, do administratorów systemu, którzy potrzebują elastycznych usług szybkich w instalacji i łatwych w zarządzaniu.

  W wersji Standard Edition i innych produktach z rodziny Windows Server 2003 uwzględniono wiele funkcji pozwalających zwiększyć wydajność firmy i jej pracowników. Efekt ten - zarówno w przypadku administratorów jak i użytkowników - można uzyskać dzięki zwiększeniu możliwości zarządzania systemem i pamięcią.

  Firma Microsoft znacznie poprawiła funkcjonalność systemu zarządzania. Nowy schemat działania oparty na zadaniach, który zastosowano w rodzinie produktów Windows Server 2003, znacznie ułatwia wyszukiwanie i wykonywanie typowych zadań. Udoskonalenia wprowadzone w konsoli Microsoft Management Console (MMC) i usłudze Active Directory zwiększają wydajność i ułatwiają zarządzanie.

  Ponadto rodzina produktów Windows Server 2003 zawiera kilka nowych, ważnych, zautomatyzowanych narzędzi wspomagających zarządzanie. Należą do nich m.in. usługa aktualizacji oprogramowania (Microsoft Software Update Service) oraz kreatory konfiguracji serwerów, które ułatwiają ich automatyczne wdrażanie. Obecnie zarządzanie zasadami grupy jest ułatwione dzięki nowej Konsoli zarządzania zasadami grupy, która umożliwia efektywniejsze korzystanie z usługi Active Directory w zakresie zarządzania systemem. Dodatkowo narzędzia wiersza polecenia umożliwiają administratorowi wykonywanie większości zadań z poziomu konsoli poleceń.

  System Windows Server 2003 Standard Edition ułatwia także magazynowanie danych i tworzenie ich kopii zapasowych, redukując znacznie liczbę zadań wykonywanych przez administratorów systemu. Jest to możliwe dzięki nowym i usprawnionym usługom plików. Jedną z nich jest Usługa kopiowania woluminów w tle, która służy do tworzenia kopii zapasowych udziałów sieciowych w określonym czasie. Dzięki tej unikatowej technologii użytkownicy mogą przywracać poprzednie wersje (kopie) plików lub usunięte pliki przy użyciu funkcji przywracania kopii w tle, która jest dostępna z poziomu pulpitu systemu Windows. Dodatkowo usługi dotyczące plików i drukowania zostały ulepszone dzięki zastosowaniu technologii zdalnego udostępniania dokumentów - WebDAV. Udoskonalenia wprowadzone do rozproszonego systemu plików (DFS) i systemu szyfrowania plików (EFS) umożliwiają efektywne i elastyczne udostępnianie oraz magazynowanie zasobów.
Zastosowania sieciowe

Bezpieczne połączenia z klientami
  Obecnie możliwe jest komunikowanie się za pośrednictwem sieci intranet, ekstranet oraz sieci Web. Coraz więcej przedsiębiorstw używa Internetu do codziennego komunikowania się z klientami i partnerami handlowymi. W wersji Standard Edition i innych produktach z rodziny Windows Server 2003 uwzględniono wiele funkcji ułatwiających firmie i jej pracownikom obsługę połączenia z siecią.

  Nowe udoskonalenia i funkcje sieciowe wprowadzone w rodzinie produktów Windows Server 2003 zwiększają uniwersalność, funkcjonalność i niezawodność infrastruktur sieci. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej nawiązywać połączenia z odpowiednim scentralizowanym systemem z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia. W tej rodzinie produktów firma Microsoft zastosowała następujące rozwiązania: protokół IP 6, protokół PPoE (Point-to-Point over Ethernet) i zabezpieczenia protokołu internetowego (IPSec) dla translatora adresów sieciowych (NAT).

  Pakiet Microsoft Windows MediaŽ stanowi niezawodne i skalowalne narzędzie do szybkiego i efektywnego udostępniania zawartości dynamicznej oraz do zarządzania tą zawartością w oszczędny sposób. Dzięki temu pakietowi system Windows Server 2003 jest idealną platformą do dystrybucji zasobów audio i video przesyłanych strumieniowo za pośrednictwem sieci intranet i Internet.

  Jednak najważniejszym usprawnieniem jest zastosowanie optymalnej macierzystej obsługi usług sieci Web zgodnych ze standardem XML i platformą Microsoft .NET. Jest to rewolucyjny krok naprzód w dziedzinie modelowania idealnej platformy do opracowywania, dystrybucji i obsługi usług sieci Web typu XML, które zostały utworzone przy użyciu platformy .NET.
Ekonomika

Maksymalizacja wartości firmy dzięki dostępowi do największej liczby rozwiązań technologicznych oferowanych przez partnerów
  Istotnym argumentem ekonomicznym przemawiającym na korzyść systemu Windows Server 2003 jest zgodność z technologią komputerów PC, która stanowi najbardziej efektywną platformę wykorzystującą mikroukłady z dostępnych na rynku. Jest to jednak tylko jedna z wielu zalet sprawiająca, że system ten jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym oszczędne skalowanie w pionie i w poziomie. Zawiera on także wiele usług i składników, które przynoszą przedsiębiorstwom znaczne korzyści związane z łatwością instalacji, zarządzania i obsługi tej zintegrowanej platformy.

  Każdy użytkownik systemu Windows Server 2003 staje się częścią światowej sieci, której platforma Windows zawdzięcza swą wydajność. Zalety tej globalnej sieci usług i asysty technicznej są następujące:
  • Dostęp do największej na świecie liczby niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), którzy zapewniają obsługę techniczną aplikacji firmy Microsoft i tworzą niestandardowe aplikacje dla systemu Windows oznaczone stosownymi certyfikatami.
  • Z firmą Microsoft współpracuje ponad 450000 specjalistów posiadających certyfikat MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) oraz znaczna liczba dostawców i partnerów.
  • Firma Microsoft prowadzi szkolenia z zakresu technologii IT, które umożliwiają specjalistom zdobywanie kwalifikacji za przystępną cenę.
  • Istnieją tysiące oznaczonych certyfikatami sterowników sprzętowych i aplikacji dla systemu Windows, wyprodukowanych przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), które umożliwiają łatwe instalowanie nowych urządzeń i aplikacji. Poza tym firmy mogą korzystać z usług MSO (Microsoft Solutions Offerings) w celu uzyskania sprawdzonych rozwiązań do zastosowania w sytuacji specyficznej dla danego przedsiębiorstwa.


  Omówiona powyżej współpraca w zakresie produktów i usług pozwala na obniżenie kosztów ogólnych, co zwiększa wydajność i efektywność organizacji.
Usługi sieci Web typu XML i platforma .NET
  Platforma Microsoft .NET jest ściśle zintegrowana z rodziną produktów Windows Server 2003. Zapewnia niespotykany poziom integracji oprogramowania, który jest możliwy dzięki użyciu usług sieci Web wykorzystujących standard XML: składające się z bloków aplikacje dyskretne łączą się ze sobą i z innymi większymi aplikacjami za pośrednictwem Internetu.

  Platforma .NET zastosowana w produktach firmy Microsoft umożliwia szybkie i niezawodne tworzenie, obsługiwanie, instalowanie, a także używanie bezpiecznych i połączonych rozwiązań za pomocą usług sieci Web typu XML. W skład platformy Microsoft .NET wchodzi zestaw narzędzi dla deweloperów, aplikacje klienckie, usługi sieci Web typu XML i serwery niezbędne, aby zaistnieć w światowej sieci.

  Usługi sieci Web typu XML umożliwiają korzystanie ze składników wielokrotnego użytku, zgodnych z obowiązującymi standardami, które pozwalają na wywoływanie funkcji innych aplikacji, niezależnie od ich struktury oraz systemu operacyjnego, platformy i urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu.

  Dzięki tym usługom deweloperzy mogą integrować aplikacje w ramach przedsiębiorstwa, a także poza nim - współpracując z partnerami i klientami. Ten postęp w informatyce otwiera nowe możliwości w zakresie współpracy oraz efektywnych usług B2B i B2C. Może on mieć także istotny wpływ na zwiększenie przychodów przedsiębiorstw. Miliony użytkowników mogą używać różnych kombinacji tych składników, aby uzyskiwać różne (dostosowane do swoich potrzeb) efekty.

  Inne zalety platformy .NET w systemach Windows Server 2003 istotne dla deweloperów aplikacji:
  • Umożliwia rozszerzanie istniejących inwestycji. Istniejące aplikacje dla systemu Windows można uruchamiać w systemach Windows Server 2003. Można także wyodrębnić z nich odpowiednie usługi sieci Web typu XML.
  • Kodowanie jest mniej czasochłonne, możliwe jest także używanie znanych języków i narzędzi programowania. Umożliwiają to wbudowane usługi aplikacji, takie jak Microsoft ASP.NET, monitorowanie transakcji, kolejkowanie wiadomości i dostęp do danych.
  • Funkcja monitorowania i odtwarzania procesów oraz wbudowany zestaw narzędzi (instrumentacja) pozwalają tworzyć niezawodne, dostępne i skalowalne aplikacje.


  Wszystkie te usprawnienia zostały zastosowane w ulepszonej infrastrukturze rdzenia serwera Windows i stanowią podstawę platformy .NET.
Niezawodny system operacyjny
  System Windows Server 2003 Standard Edition jest niezawodnym systemem operacyjnym, który zapewnia większą wydajność, a także sprawniejszą komunikację i współpracę między pracownikami, partnerami oraz klientami.

  Poniżej wymieniono kluczowe funkcje systemu Windows Server 2003, które mają wpływ na jego zwiększoną niezawodność:
  • Ustawienia zabezpieczeń Internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0 są domyślnie blokowane podczas konfiguracji, dzięki czemu uruchamiane są tylko niezbędne usługi. Jest to nowa funkcja wprowadzona w tej wersji w celu ograniczenia początkowego ryzyka związanego z zabezpieczeniami. W zależności od wymagań administratora funkcje serwera mogą zostać włączone lub wyłączone przy użyciu kreatora blokady zabezpieczeń IIS.
  • Ustawienia zabezpieczeń usługi Active Directory dotyczące użytkowników i zasobów sieciowych dotyczą całej sieci - od jej jądra do granic zewnętrznych, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych elementów.
  • Funkcja automatycznej aktualizacji umożliwia systematyczne pobieranie najbardziej istotnych aktualizacji systemu operacyjnego, na przykład poprawek dotyczących zabezpieczeń. Termin instalacji tych aktualizacji jest określany przez administratorów.
  • Wbudowana Zapora połączenia internetowego umożliwia nawiązywanie bezpiecznego połączenia z siecią Internet. Integracja tej zapory z systemem operacyjnym ogranicza koszty połączeń internetowych.
  • Dostęp do sieci użytkowników korzystających z połączenia telefonicznego można kontrolować za pomocą zasad administratora. Administrator może zablokować dostęp do sieci takim użytkownikom, jeśli nie korzystają oni z określonego oprogramowania (np. w przypadku nieaktualnej wersji programu antywirusowego).
  • Sprawdzaniem nowych sterowników urządzeń zajmują się specjalne programy, tzw. weryfikatory sterowników, dzięki czemu zapewniona jest poprawna praca serwera.
  • Do testowania i sprawdzania aplikacji działających w systemie Windows Server 2003 służy specjalne narzędzie - Weryfikacja aplikacji. Za pomocą tego narzędzia można usuwać problemy, takie jak uszkodzenia stosu dynamicznego czy błędy zgodności oprogramowania.
  • Wydajność systemu Windows Server 2003 jest zdecydowanie większa niż wydajność systemów Microsoft Windows NTŽ Server 4.0 i Windows 2000 Server
  • Funkcje obsługi i przesyłania zdarzeń umożliwiają użytkownikom przesyłanie informacji o określonych zdarzeniach do firmy Microsoft, współpracę ze specjalistami asysty technicznej i zarządzanie przesłanymi zdarzeniami.
  • Przy użyciu nowej funkcji śledzenia zamykania administratorzy mogą zbierać informacje o dokładnym czasie działania serwera. Informacje o zdarzeniach zamknięcia serwera są zapisywane w pliku dziennika.
Zwiększanie wydajności
  System Windows Server 2003 Standard Edition oferuje narzędzia umożliwiające administratorom instalowanie i używanie serwerów oraz zarządzanie nimi na poziomie zapewniającym osiągnięcie maksymalnej wydajności nawet bez stosowania dedykowanych zasobów IT.

  Poniżej wymieniono kluczowe funkcje zwiększające wydajność systemu:
  • Kreator konfigurowania serwera jest prostym w użyciu narzędziem ułatwiającym administratorowi konfigurowanie różnych ról serwera. Umożliwia on poprawne zainstalowanie i skonfigurowanie składników serwera plików, wydruku, zdalnego dostępu itp.
  • Kreator zarządzania serwerem jest wyposażony w łatwy w użyciu interfejs służący do zarządzania serwerem podczas jego działania. Dzięki temu wykonywanie typowych zadań, na przykład dodawanie nowych użytkowników i tworzenie udziałów plików, jest znacznie łatwiejsze.
  • Pulpit zdalny dla administracji (dawniej znany jako Usługi terminalowe w trybie administracji zdalnej) umożliwia administratorom wirtualne zarządzanie komputerem przy użyciu innego komputera podłączonego do sieci. Pulpit ten służy przede wszystkim do zarządzania serwerem.
  • Usługa Pomoc zdalna pozwala administratorom na kontrolowanie zdalnych komputerów typu desktop. Jeżeli administrator lub personel punktu pomocy uzyska pozwolenie użytkownika zdalnego, może przy użyciu usługi Pomoc zdalna połączyć się z jego komputerem za pośrednictwem innego komputera z systemem Windows XP lub Windows Server 2003. Po nawiązaniu połączenia administrator lub personel punktu pomocy może wyświetlić zawartość ekranu komputera zdalnego i komunikować się z jego użytkownikiem w czasie rzeczywistym. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, osoba udzielająca pomocy technicznej może nawet korzystać z myszy lub klawiatury komputera zdalnego.
  • Funkcja ta służy do przeglądania udziałów sieciowych w wersjach dla określonego czasu. Umożliwia ona wyświetlanie zawartości folderu sieciowego w takiej postaci, w jakiej został on zarejestrowany w wybranym czasie. Użytkownicy mogą dzięki tej funkcji odzyskać przypadkowo usunięte pliki i foldery udziałów sieciowych bez potrzeby zwracania się o pomoc do administratora systemu.
  • Serwer terminali umożliwia użytkownikom dostęp do programów działających na serwerze za pomocą starszych modeli różnych urządzeń. Można na przykład korzystać z wirtualnego pulpitu systemu Windows XP Professional oraz aplikacji dla systemu Windows obsługujących procesory x86 z poziomu urządzeń, na których nie jest możliwe lokalne uruchomienie tego oprogramowania. Serwer terminali obsługuje zarówno urządzenia klienckie dla platformy Windows, jak i dla innych platform.
Łączenie się z siecią
  Poniżej wymieniono kluczowe funkcje systemu Windows Server 2003 Standard Edition ułatwiające współpracę i komunikowanie się z partnerami, systemami, klientami i innymi użytkownikami:
  • Internetowe usługi informacyjne (IIS) 6.0 to usługa sieci Web wchodząca w skład systemu Windows Server 2003, która umożliwia udostępnianie danych między partnerami, klientami i pracownikami za pośrednictwem sieci intranet, ekstranet lub Internet. Internetowe usługi informacyjne 6.0 oferują zaktualizowaną architekturę, która spełnia najsurowsze kryteria dotyczące niezawodności, uniwersalności i funkcjonalności.
  • System Windows Server 2003 może być także używany jako serwer aplikacji sieci Web. Integracja infrastruktury .NET Framework z podstawowymi zasobami serwera ułatwia użytkownikom tworzenie, instalowanie i obsługę aplikacji oraz usług sieci Web wykorzystujących standard XML. Infrastruktura .NET Framework oferuje w pełni funkcjonalne, bezpieczne, wielozadaniowe środowisko umożliwiające tworzenie, instalowanie i uruchamianie aplikacji, a także całkowitą integrację z różnymi językami programowania.
  • System Windows Server 2003 został opracowany według standardów umożliwiających klientom rozbudowę istniejących aplikacji oraz szybkie tworzenie nowych. Deweloperzy mogą tworzyć aplikacje bezpośrednio na serwerze aplikacji (za pomocą usług sieci Web typu XML i zarządzanego kodu), a następnie uruchamiać je z poziomu dowolnej platformy aplikacji sieci Web. Ten prosty sposób opracowywania aplikacji stanowi zachętę do unowocześniania procesów biznesowych oraz zwiększa wewnętrzne i zewnętrzne szanse firmy.
  • System Windows Server 2003 Standard Edition obejmuje także usługi Windows Media służące do dystrybucji zasobów audio i video przesyłanych strumieniowo za pośrednictwem sieci intranet i Internet.
  • Funkcja ta obejmuje wiele usprawnień w zakresie zabezpieczeń i wydajności dla bezprzewodowych sieci lokalnych (LAN), na przykład automatyczne zarządzanie kluczami, uwierzytelnianie użytkowników i autoryzacja przed przyznaniem dostępu do sieci. System Windows Server 2003 Standard Edition oferuje wiele innych funkcji ułatwiających używanie i rozmieszczanie usług bezprzewodowych.
Podsumowanie
  System Windows Server 2003 Standard Edition stanowi kompletną, łatwą w instalacji, zarządzaniu i obsłudze platformę serwerową. Taka integracja systemu to obniżenie kosztów ogólnych. Również dzięki współpracy firmy Microsoft z innymi dostawcami sprzętu i oprogramowania system Windows Server 2003 jest inwestycją, która na pewno się opłaci.

 

 

zadaj pytanie naszym specjalistom ----->  biuro@univa.pl

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub komentarze do tej strony piszcie na adres: biuro@univa.pl .
Copyright © 2000 UNIVA - Systemy Informatyczne

PL 92-547 Łódź, ul. Beli Bartoka 24/93   tel. (+48 42) 649 24 30, fax (+48 42) 649 19 10, mobil +48 601 286844